Kirillov Vladimir Yurievich (kirillov_v_y) wrote,
Kirillov Vladimir Yurievich
kirillov_v_y

Служба иже во святыхъ отцу нашему святителю Филарету Исповѣднику, Первоіерарху РПЦЗ - 1

Память святителю мѣсяца Ноембрія въ осьмый день [21 нояб. н. ст.]
Службу поемъ ему Ноембрія въ седмый день [20 нояб. н. ст.]

                                                                                         Служба

иже во святыхъ отцу нашему

святителю Филарету Исповѣднику,

Митрополиту Восточно-Американскому и Нью-Iоркскому,

Первоіерарху Русскія Православныя Церкве Заграницей


На велиЦѢй вечеРни:

Блаже́нъ му́жъ:

На Го́споди, воззва́хъ, стіхиры на 8-мь, гласъ 4-й:

Пріиди́те, вси вѣ́рніи, * воспои́мъ пѣ́сньми святи́теля Филаре́та Исповѣ́дника, * вели́каго и чу́днаго, * въ разсѣ́яніи ру́сскомъ просія́вшаго, * ме́рзкому и́долу поклоне́ніе не возда́вшаго, * вла́сть безбо́жную отве́ргшаго, * столпа́ Правосла́вія непоколеби́маго, * всее́реси екумени́зма обличи́теля, * раздѣле́ній церко́вныхъ порица́теля, * и всѣхъ взыску́ющихъ И́стины наста́вника. Дважды.

О, святи́телю Филаре́те доблему́дрый, * А́нгеле Це́ркве въ изгна́ніи су́щія, * егда́ мно́зи предстоя́тели церко́вніи отъ чистоты́ Правосла́вія уклони́шася, * се́ргіеву це́рковь лука́внующихъ призна́ша, * и со отсту́пники лобыза́шася, * я́ко кринъ прекра́сный посредѣ́ те́рнія прозя́бшій, * вѣ́рность Христу́ Бо́гу сохрани́лъ еси́.

Исповѣ́даніемъ И́стины просія́въ я́ко со́лнце, * всее́ресь ме́рзкую отгна́лъ еси́ отъ Це́ркве, * и вѣ́рныхъ сердца́ утверди́лъ еси́ блаже́нне, * науча́я ихъ правосла́вно воспѣва́ти и сла́вити Го́спода, * тѣ́мже па́мять днесь творя́ще вопіе́мъ ти: * о́тче Первоіера́рше Филаре́те, * моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Ины стіхиры, гласъ тойже:

На земли́ я́ко безпло́тный пожи́въ, Святи́телю, * крестъ первоіера́ршій безро́потно неслъ еси́, * надъ страстьми́ терпѣ́ніемъ воцари́лся еси́, * ху́дшее покори́лъ еси́ лу́чшему, * тѣ́мже преше́дъ къ непреходя́щему ца́рствію, * моли́ся при́сно Христу́ Бо́гу, Исповѣ́дниче Филаре́те, * ниспосла́ти чту́щимъ тя * грѣхо́въ оставле́ніе и ве́лію ми́лость. Дважды.

Житіе́ мона́ха примѣ́рное, * милосе́рдіе и нищелю́біе изря́дное, * проповѣ́даніе Сло́ва непрело́жное: * прямоту́ исповѣ́данія непоколеби́маго яви́лъ еси́, * сло́во терпѣ́нія до конца́ соблю́лъ еси́, * Первосвяти́тельства Це́ркве Зарубе́жныя удосто́ился еси, * ратобо́рче духо́вный Митрополи́те Филаре́те, * моли́ Христа́ Бо́га, * поми́ловати ду́ши на́ша.

Ны́нѣ посрами́теся вси злочести́віи и невѣ́рніи, * дѣ́ло бо чу́дное содѣ́я Госпо́дь, * просла́вль святи́теля Своего́ Филаре́та Исповѣ́дника, * нетлѣ́ніемъ честны́хъ моще́й: * да руга́тели не воздвига́ютъ ро́га, * посрамля́етъ бо ихъ горды́ню, * Христо́съ Бо́гъ и Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гласъ 8-й:

Исповѣ́данія о́бразъ, святи́телей основа́ніе, * и богодохнове́ненъ орга́нъ, воспѣ́вый уче́нія, * благоче́стія испо́лненъ, * прему́дрости домъ, и любве́ пучи́на, * ми́лованія струя́ приснотеку́щая, * сосу́дъ излива́ющь пи́во умиле́нія, * и благоцвѣту́щь, сла́вне, рай ты еси́, * преподо́бне отче́ Филаре́те.

И ны́нѣ: богородиченъ гласъ тойже:

Ца́рь Небе́сный за человѣколю́біе на земли́ яви́ся, * съ человѣ́ки поживе́: * отъ Дѣ́вы бо чи́стыя пло́ть пріе́мый * и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ: * еди́нъ есть Сынъ сугу́бъ естество́мъ, * но не Ѵпоста́сію. * Тѣ́мже соверше́нна Того́ Бо́га * и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, * исповѣ́дуем Христа́ Бо́га на́шего: * Его́же моли́, Ма́ти безневѣ́стная, * поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Входъ. Прокименъ дне, и чтенія три:

При́тчей чте́ніе [10, 7. 6; 3, 13-16; 8, 6. 34-35; 4, 12. 14. 17. 5-9; 1, 23; 15, 4]:

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость: и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та, и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ: все же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дней, и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́: въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство, и сла́ва: отъ устъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да! честна́я бо реку́: и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ васъ, и предлага́ю мой гласъ сыново́мъ человѣ́ческимъ: я́ко азъ прему́дрость устро́ихъ, совѣ́тъ и ра́зумъ и смыслъ азъ призва́хъ. Мой совѣ́тъ и утвержде́ніе, мой ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ любя́щыя люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разуме́йте у́бо незло́бивіи кова́рство, ненака́занніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой: ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси глаго́лы устъ мои́хъ: ничто́же въ нихъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть разумѣва́ющымъ, и про́ста обрѣта́ющымъ ра́зумъ. Научу́ бо васъ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе [10, 31-32; 11, 1-2. 4. 3. 5-12. 3]:

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благо́дати, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая, ме́рзость пре́дъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прия́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе: уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ ихъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ их. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. У́меръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе: нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ ихъ: безсовѣ́тіемъ же плѣ́няются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе [4, 7-15]:

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется: сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости, житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́, или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая, и паре́ніе по́хоти премѣня́етъ умъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга: уго́дна бо бѣ Го́сподеви душа́ его́: сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія: лю́діе же ви́дѣвше, и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е: я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́, и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На літіи стіхира храма, и святаго, гласъ 4-й:

Но́вый Исповѣ́дниче Це́ркве Россі́йскія, * сто́лпе Правосла́вія, * благоче́стія учи́телю и чистоты́, * Первоіера́рше святи́телю о́тче Филаре́те, * лоза́ яви́ся виногра́да Христо́ва многопло́дная, * сло́во И́стины исправляя́ * и отъ собла́зновъ ерети́ческихъ избавляя́, * спаса́й ны моли́твами твои́ми отъ навѣ́товъ беззако́нныхъ, * да не устраши́мся гоне́ній и страда́ній за вѣ́ру правосла́вную, * да не отвергне́мся Христа́ *, и не пріи́мемъ печа́ти анти́христа льсти́ваго.

Сла́ва, гласъ 1-й:

Дѣ́йство ди́вное велегла́сно сверши́лъ еси́, * о святи́телю Филаре́те пречу́дный, * почти́лъ сла́вою вели́кою му́чениковъ Ца́рственныхъ * съ со́нмомъ но́выхъ свидѣ́телей Христо́выхъ, * пострада́вшихъ отъ безбо́жныхъ и злыхъ, * ны́нѣ мо́лимъ тя, * моли́ся усе́рдно со священному́ченики Кири́лломъ и Іо́сифомъ, и со всѣ́ми Новому́ченики Россі́йскими * о всѣхъ восхваля́ющихъ по́двигъ вашъ.

И ны́нѣ: богоро́диченъ, гласъ тойже:

Богоро́дице, безпо́мощнымъ по́моще, * помози́ и ны́нѣ всѣмъ вѣ́рнымъ лю́демъ земли́ Россі́йскія, * въ тя́жкихъ обстоя́ніихъ су́щихъ: * Тебе́ мо́лимся, моли́ся Влады́чице * со святи́телемъ Филаре́томъ Исповѣ́дникомъ, * изба́витися отъ мно́гихъ бѣдъ рабо́мъ Тво́имъ.

На стіховнѣ стихіры, гласъ 4-й:

Первопресто́льниковъ Россі́йскихъ прее́мниче, * Правосла́вія наста́вниче, * И́стины Христо́вы побо́рниче, * бодръ па́стырь мі́ру яви́лся еси́, * Первоіера́рше Филаре́те Исповѣ́дниче, * о́комъ душе́внымъ бо́дрствуя, * и же́зломъ му́дрости злосла́вныя отгна́лъ я́ко во́лки, * невре́дно соблю́дъ ста́до въ разсѣ́яніи су́щее, * и ны́нѣ подая́й по́мощъ и заступле́ніе * пра́зднующімъ честну́ю па́мять твою́.

Стіхъ: Пра́ведникъ я́ко фи́никсъ процвѣте́тъ, я́ко кедръ и́же въ Лива́не, умно́жится.

Далъ е́си, ми́лостиве Го́споди, * Це́ркви И́стинной украше́ніе, * и сбо́рищу лука́внующихъ посрамле́ніе, * честны́я мо́щи уго́дника Твоего́ Филаре́та, * Первосвяти́теля Зарубе́жія достохва́льнаго, * и́мже вѣ́рніи поклоня́ющеся, * по́мощи и заступле́нія Твоего́ про́симъ, * Іису́се Всеси́льне, Спасъ душъ на́шихъ.

Стіхъ: Насажде́ни въ до́му Госпо́дни, во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвету́тъ.                                                                                                    

Тече́ніе соверши́вша тя * и вѣ́ру соблю́дша, * Первоіера́рше блаже́нне Филаре́те, * Христо́съ Бо́гъ вѣнча́ свѣ́тлымъ вѣнце́мъ пра́вды, * и укра́си твое́ исповѣ́даніе, досточу́дне: * тѣмъ небе́сное наслѣ́діе пріе́мъ, * моли́ся Спа́су о воспѣва́ющихъ тя.

Сла́ва, гласъ 8-й:

Мно́жество вѣ́рныхъ я́ко наста́вника тя почита́ютъ, * Филаре́те, святи́телю пресла́вный, * и твое́ю стезе́ю идти́ жела́ютъ. * Блаже́нъ еси́ Христу́ порабо́тавъ, * и ерети́ческое обличи́лъ е́си зловѣ́ріе, * А́нгеловъ собесѣ́дниче, исповѣ́дниковъ соприча́стниче, * Та́инъ Христо́выхъ благоговѣ́йный служи́телю, * моли́ся Го́сподеви поми́ловати ду́шы на́ша.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Безневѣ́стная Дѣ́во, * Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тію, * Ма́ти Бо́га Вы́шняго, * Твои́хъ рабо́въ мольбы́ пріи́ми, Всенепоро́чная, * всѣмъ подаю́щи очище́ніе прегрѣше́ній: * ны́нѣ на́ша моле́нія пріе́млюще, * моли́ спасти́ся всѣмъ намъ.

Молитва святаго Симеона Богопріимца:

Ны́нѣ отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́, съ ми́ромъ: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ніе Твое́, е́же еси́ угото́валъ предъ лице́мъ всѣхъ люде́й, свѣтъ во открове́ніе язы́ковъ, и сла́ву люде́й Твои́хъ Изра́иля.

Трисвято́е. По Óтче нашъ:

Тропарь святителю, гласъ 4-й:

И́стинныя Це́ркве свѣти́льниче, * Зарубе́жія Русска́го исповѣ́дниче, * чистоты́ Правосла́вія ревни́телю, * е́реси екумени́зма и раздѣле́ній церко́вныхъ обличи́телю, * по́двига Новому́чениковъ и Це́ркве потае́нныя прослави́телю, * се́ргіева нече́стія це́ркве лука́внующихъ, посрами́телю, * о́тче, Первоіе́рарше Филаре́те * моли́ Христа́ Бо́га, * спасти́ся душа́мъ на́шимъ. Дважды.

Богоро́дице Дѣ́во: единожды.

На утрени:

На Богъ Госпо́дь: Тропарь святителю дважды.

Сла́ва, и ны́нѣ: богородиченъ, гласъ 4-й:

Е́же отъ вѣ́ка утае́ное * и А́нгеломъ несвѣ́домое та́инство, * Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся Богъ, * въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, * и Крестъ во́лею насъ ра́ди воспріи́мъ, * и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, * спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

По 1-мъ стіхословіи сѣдаленъ, гласъ 1-й:

Удиви́шася лю́діе вѣ́рніи, * зря ре́вность о Правосла́віи Первоіе́рарха чу́днаго, * и внима́юще словесе́мъ его́ об И́стинѣ, * взыва́юще ко Христу́ Бо́гу вси во умиле́ніи, * да утверди́тъ моли́твами святи́теля Филаре́та Исповѣ́дника * стра́ждущую Це́рковь Россі́йскую, * и поми́луетъ всѣхъ почита́ющихъ свѣ́тлую па́мять его́.

Сла́ва, гласъ тойже:

Не скорби́ разсѣ́яніе ру́сское, * во всѣхъ конце́хъ и язы́цѣхъ оскудѣва́ющее, * кая́ бо Це́рковь мо́жетъ ны́нѣ подо́бнымъ свѣти́льникомъ похвали́тися, * кій же ны́нѣ престо́лъ первоіера́ршій * и́мать предста́теля Филаре́ту подо́бнаго, * но возопі́й къ ми́лостивому Спа́су, * да спасе́тъ моли́твами уго́дника Своего́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Ма́терь Тя Бо́жію свѣ́мы вси Дѣ́ву вои́стинну, * и по Рождествѣ́ я́вльшуюся, * и́же любо́вію прибѣга́ющіи къ Твое́й бла́гости: * Тебе́ бо и́мамы грѣ́шніи предста́тельство, * Тебе́ стяжа́хомъ въ напа́стехъ спасе́ніе, Еди́ну Всенепоро́чную.

По 2- мъ стіхословіи сѣдаленъ, гласъ 1-й:

Го́споди, святи́теля Твоего́ Филаре́та богопросвѣще́ннаго * въ годи́ну Отступле́нія сло́во изощре́нъ показа́лъ еси́ мечъ, * и́мже посѣка́я ло́жная мудрова́нія злочести́выхъ, * благоче́стія въ мі́рѣ умно́жилъ еси́ уче́нія, Влады́ко.

Сла́ва, гласъ тойже:

Святи́телю Це́ркве И́стинныя, Филаре́те Исповѣ́дниче, * Христа́ свои́ми дѣя́ніями просла́вивый, * съ любо́вію тя почита́ющихъ, * и по́двигъ тво́й чу́дный дне́сь воспѣва́ющихъ, * къ Ца́рствію Небе́сному всѣ́хъ вѣ́рныхъ сопроводи́.

И ны́нѣ: богородиченъ, гласъ тойже:

Марі́е, честно́е Влады́ки Прия́телище, * воскреси́ ны па́дшыя въ про́пасть лю́таго отча́янія, * и прегрѣше́ній и скорбе́й, * Ты бо еси́ грѣ́шнымъ спасе́ніе и по́мощь, и крѣ́пкое предста́тельство, * и спаса́еши рабы́ Тво́я.

Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments